„Sokkal jobban elviselnénk egymást, sokkal jobban megférnénk, ha jobban megértenénk egymást, mert akkor lehetetlen volna egymásban csalatkoznunk”

Alfred Adler

Késik a vonat. Az egyik dühbe gurul, és intézkedni kezd, a másik mindenkivel szóba elegyedik, a harmadik szelíden várakozik, a negyedik ellenőrzi a menetrendet. Miért reagálnak ugyanarra a helyzetre különböző módokon? Melyikükkel hogyan lehet szót érteni? Hogyan kérdezzük őket, hogyan adhatunk feladatot nekik, mivel lehet motiválni őket és mivel lehet elvenni a kedvüket az élettől is? A DISC modell ebben segít. 

ERRŐL LESZ SZÓ

● Ön- és emberismereti alapok
● Kommunikációs alapok
● Domináns, befolyásoló, kitartó, szabálykövető típus
● Az alapokon túl: az egyes típusok altípusai
● DISC a munkahelyen és a magánéletben
● A típusok felismerése teszt nélkül

Az egyes típusok részletes jellemzői:
● Erősségek, fejlesztendő területek, félelmek
● Gondolkodásmód, problémamegoldás
● Motiváló és demotiváló helyzetek
● Hogyan adjunk feladatot, hogyan kérjük számon
● Személyre szabott, hatékony kommunikáció

A tréning résztvevői önmaguk jobb megismerésén keresztül megértik az emberi viselkedés különbözőségeinek okait, megismerik az egyes típusokat és a velük való hatékony együttműködés lehetőségeit. A DISC az egyik legegyszerűbben használható modell az ön- és emberismeret fejlesztésére. A tréningen külön figyelmet fordítunk arra, hogy a modellt semmiképpen sem mások címkézésére, beskatulyázására használják a résztvevők. 

A DISC modell ismeretének eredménye:

A másik ember jobb megértése, személyre szabottabb kommunikáció, több empátia, kevesebb konfliktus, hatékonyabb együttműködés. Jobb hangulat, javuló szervezeti kultúra, ezáltal magasabb teljesítmény.

Tréningeket elsősorban az IWS Solutions szervezésében tartok. 
Ajánlatért kérem, keresse Molnár Fruzsina tréning menedzsert!