„Kreativitás nélkül csak ismétlés és rutin van; mindkettő nagyon értékes a maga helyén, és viselkedésünk jórészt ebből áll, de a fejlődéshez, a változáshoz és az új irányokhoz kreativitás kell”

EDWARD DE BONO

Van, amikor a logika csődöt mond. Van, amikor nem csak egy megoldás létezik. Van, amikor a „dobozos” megoldásoknál több kell. A kreatív problémamegoldás módszere minden olyan esetben jól használható, amikor gyors, hatékony, szervezett, mégis a megszokott sablonoktól eltérő gondolkodásra van szükség.

ERRŐL LESZ SZÓ

● A kreativitás fogalma, szintjei, működése
● Konvergens/vertikális gondolkodás
● Divergens/laterális gondolkodás
● Logika és kreativitás – előnyök, hátrányok
● A kreativitás gátjai
● Problémamegoldás és kommunikáció

● A véletlen nem az ellenségünk

● A fókuszmeghatározás módszere
● Brainstorming és negatív brainstorming
● Hat kalap technika, Miért technika, Véletlen szavak módszere
● Egyéb kreatív problémamegoldási módszerek
● Kreatív meetingvezetés

● Az információk kreatív ábrázolása

A tréningen a résztvevők megismerik és gyakorolják az out of the box gondolkodást. Rálátást nyernek saját kreativitásukra, és képessé válnak annak fejlesztésére is. Az egyéni és csoportos feladatok megoldása közben olyan megoldásokat találnak egy-egy problémára, amelyeket a puszta logika mentén nem találtak volna meg – ez motivációt ad számukra ahhoz, hogy a későbbiekben is használják kreativitásukat. 

A kreatív problémamegoldás eredménye:

Rugalmasabbá, pozitívabbá válik a gondolkodás a problémamegoldásban, csökken a panaszkodás és a problémaközpontúság, a munkatársak kihívást látnak az akadályokban, és nagyobb motivációval igyekeznek megoldani azokat. A kreatív problémamegoldás teret ad az egyéni látásmódoknak, így lényegesen több és kreatívabb megoldás születhet, ami a vállalat hatékonyságát is növeli. 

Tréningeket elsősorban az IWS Solutions szervezésében tartok. 
Ajánlatért kérem, keresse Molnár Fruzsina tréning menedzsert!